Allmänna villkor

Allmänna villkor

Priser
Angivna priser avser bild tryckt på kanvas. Bilderna levereras inom Sverige monterade på kilram. Alla priser inkluderar 25 % moms. Fraktavgift tillkommer och är mellan 179 och 290 SEK beroende på storlek eller antal tavlor.

Kvalitet
Alla bilder är tryckta med utrustning från Canon. Färgprecisionen och kvalitén i utrustningen gör att Canon lämnar en begränsad garanti på 100 års färgåtergivning. Inga konstbilder, oavsett tillverkningsmetod, bör utsättas för direkt solljus. Även våra svensktillverkade kilramar och duk är valda utfrån högsta kvalitet.

Länkar
Denna webbsida innehåller länkar till externa webbsidor, vilka inte kontrolleras av Gallerina AB. Vi är inte ansvariga för innehållet på någon länkad plats. Gallerina AB tillhandahåller dig dessa länkar endast för din bekvämlighet, och att en länk inkluderats här betyder inte att Gallerina AB går i god för den länkade sidans innehåll.

Personuppgiftspolicy
De uppgifter du förser oss med i samband med en order ligger lagrat på sådant sätt i vårt ekonomisystem att de ej kan komma utomstående till del. Vi lämnar ej vidare uppgifter du förser oss med i någon form annat än där det krävs för att effektuera din order, alternativt där detta har direkt relevans till de varor du köpt. Detta innebär att vi inte säljer, hyr ut, eller på något annat sätt nyttjar uppgifterna till någonting annat än för det syfte som de ursprungligen lämnats. Som exempel på fall där det kan vara nödvändigt eller relevant att lämna vidare uppgifter kan nämnas kreditköp då vi måste förse kreditgivaren med bland annat personnummer för genomförande av kreditkontroll och/eller kreditansökan.

Cookies
En “cookie” är en liten textfil som den webbplats du besöker sparar på din dator. Textfilen eller cookien är ett tekniskt stöd som på olika sätt underlättar besökarens användning av webbsidan. Cookies hjälper oss också att identifiera vad av vårt erbjudande som är särskilt populärt. Därigenom kan vi skräddarsy innehållet efter dina särskilda behov, och kontinuerligt förbättra vår Internettjänst. Cookies kan användas för att avgöra om en förbindelse redan upprättats mellan din dator och vår webbsida. Observera att Gallerina AB inte sparar någon personlig information med hjälp av cookies. De flesta webbläsare är standardinställda att acceptera cookies. Du kan dock ställa in webbläsaren så att den meddelar när den tar emot en cookie och själv avgöra om du ska ta emot den eller inte. Observera dock att för att köpprocessen skall fungera optimalt krävs att du inte valt bort cookies.

Leverans och betalning
Leverans sker normalt inom ca 3-5 dagar. Betalning sker mot faktura på 10 dagar, förskottsbetalning till vår butik i Helsingborg eller med kreditkort.
Dröjsmålsränta på 12% debiteras vid utebliven betalning 30 dagar efter fakturansdatum.
Beställda men ej utlösta paket debiteras med full frakt och returfrakt samt 159 SEK inklusive moms för våra kostnader.

Ångerrätt
Lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal gäller vid köp hos Gallerina AB. Förutsättningen är att varan levereras tillbaka i samma skick som du mottagit den och om möjligt i originalemballage. Som köpare ansvarar du för att varan skickas i ett fullgott emballage och inte kommer till skada vid returen. Vid nyttjande av ångerrätten står du som köpare för returfrakten. Varor får ej skickas i retur mot postförskott. Om du mottagit en skadad vara där emballaget också är skadat reklamerar du detta direkt hos DHL. Om det är något fel på varan, eller du har mottagit fel vara, returnerar du detta och Gallerina AB ersätter dig för samtliga utlägg inklusive returfrakt. Vid alla typer av returer kontaktar du Gallerina AB på irina@gallerina.se och anger all information om konstverket du vill returnera. Returärenden handläggs inom ca 3 veckor från det att Gallerina AB mottagit försändelsen. Observera att retur- och bytesrätt ej gäller för inramade eller personifierade konstverk då dessa anpassas specifikt för varje kund. Observera att öppet köp/bytesrätt gäller i 14 dagar från inköpsdatum (datum på kvitto eller faktura).

Copyright
Denna site och dess innehåll är skyddat enligt lag. Kopiering är straffbart och leder åtal. Vi vill också betona att den bildrätt som förvärvas med köpet av en tavla, EJ omfattar reproduktion i någon form. Kopiering och spridning av dessa bilder är förbjudet, och Gallerina AB, eller dess ombud, vidtar omedelbart åtgärder för att stävja missbruk.

Force Majeure
Gallerina AB är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenhet har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet skall anses bl a krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighets åtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Om Gallerina AB fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader p g a befriande omständighet äger köparen utan ersättningsskyldighet häva köpet.

Copyright skydd
Alla texter, bilder, grafik på Gallerinas webbsida är föremål för upphovsrättsligt och copyrightskydd. Kopiering får inte ske för kommersiell användning eller spridning. Inte heller får dessa objekt ändras eller flyttas till andra webbsidor. Gallerinas Internetplats kan även innehålla material som är upphovsrättsligt skyddat av tredje part. Upphovsrätten till bilderna är säkrad genom de olika kontrakt som Art on Demand och Gallerina har med bildbanker och konstnärer Jorden runt. Royaltyn på bilden är betald. OBS. Bilden får inte kopieras för något ändamål.